E-MARKETING
 
Szukaj:Tytuł/Autor...Opis/Spis treściSortuj:Wyświetlaj po:
AutoCAD, George O. Head, Jan Doster HeadPowrót

AutoCAD


1000 sztuczek i chwytów

Pzepraszamy. Nakład wyczerpany.

George O. Head, Jan Doster Head 

Wydawnictwo Helion 07/1997

ISBN: 83-86718-77-3, Stron: 664 Format: B5.

Kategoria: AutoCAD


Druk na żądanie

Najlepszej metody osiągnięcia celu w AutoCAD-zie często nie znajdziesz nawet w instrukcji obsługi. Opisy najcenniejszych narzędzi i technik, które oferuje AutoCAD, są "zakopane" głęboko w instrukcji albo nawet zupełnie pominięte. Niniejsza książka wypełnia powstałą lukę! Autorzy korzystają z AutoCAD-a od chwili jego powstania i dzielą się swymi bezcennymi, wieloletnimi, doświadczeniami. W książce zamieszczono 1000 rad, sztuczek i chwytów, które zostały sprawdzone w praktyce i są zbiorem praktycznych doświadczeń w pracy z AutoCAD-em. Po co ponownie wynajdywać koło?

Książka przygotowana została w oparciu o wersję AutoCAD 13

"Wartościowa pozycja w bibliotece użytkownika AutoCAD-a. Polecamy"
PC Magazine
 
 
 
SPIS TREŚCI:
 
Wstęp

Część I: Dla początkujących

Rozdział 1. Podstawowe elementy rysunku

 • Jak to zrobić...
  • 1.1 Jak zmienić rozmiar punktu?
  • 1.2 Jak zaznaczyć punkty charakterystyczne?
  • 1.3 Jak powtarzać komendę?
  • 1.4 Jak narysować prawdziwą elipsę?
  • 1.5 Jak narysować łuk eliptyczny?
  • 1.6 Jak narysować odcinek o określonej długości?
  • 1.7 Jak narysować linię o określonej grubości?
  • 1.8 Jak wskazać punkt odniesiony do innego punktu?
  • 1.9 Jak kreskować gdy występuje więcej niż jeden obiekt?
  • 1.10 Jak narysować linie równoległe?
  • 1.11 Jak wypełnić okrąg?
  • 1.12 Jak narysować gładką krzywą?
  • 1.13 Jak kontynuować odcinek od poprzednio narysowanego odcinka lub łuku?
  • 1.14 Jak narysować łuk będący polilinią?
  • 1.15 Jak narysować wielobok?
  • 1.16 Jak narysować szeroką linię bez pozostawiania wcięcia w narożniku?
  • 1.17 Jak narysować łuk w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara?
  • 1.18 Jak rysować w trybie izometrycznym?
  • 1.19 Jak usunąć odcinek nie opuszczając komendy LINE (LINIA)?
  • 1.20 Jak kontynuować rysowanie odcinka w tym samym kierunku i pod tym samym kątem?
  • 1.21 Jak utworzyć pionową i poziomą linię konstrukcyjną przechodzącą przez dany punkt?
  • 1.22 Jak utworzyć linię konstrukcyjną będącą dwusieczną kąta?
  • 1.23 Jak utworzyć linię konstrukcyjną równoległą do istniejącego obiektu?
  • 1.24 Jak utworzyć linię konstrukcyjną będącą półprostą?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 1.25 Zmiana kształtu punktów
  • 1.26 Czasowa zmiana jednostek
  • 1.27 Rysowanie linii o ściśle określonej długości
  • 1.28 Nie stosuj komendy TRACE (TRASA)
  • 1.29 Obszary mogą być zwodnicze
  • 1.30 Ostatni punkt
  • 1.31 Odsuwanie pojedynczych obiektów
  • 1.32 Problemy z komendą SKETCH (SZKICUJ)
  • 1.33 Bardzo łagodna krzywa
  • 1.34 Dlaczego stosować siatkę węzłów (grid)?
  • 1.35 Zbyt wiele łuków
  • 1.36 Warstwy ułatwiają stosowanie linii konstrukcyjnych!
  • 1.37 Jak zamienić prostą na półprostą?
 • AutoLISP
  • 1.38 Linia zamykająca - LISP1
  • 1.39 Jak wydłużyć odcinek - LISP2
  • 1.40 Komendy jednoliterowe - LISP3
  • 1.41 Rozbite wieloboki - LISP4
  • 1.42 Odcinki o określonej długości i kierunku - LISP5

Rozdział 2. Podstawowe modyfikacje rysunku

 • Jak to zrobić...
  • 2.1 Jak wybierać obiekty?
  • 2.2 Jak dodawać i usuwać obiekty ze zbioru wskazań?
  • 2.3 Jak wybrać ponownie grupę obiektów które zostały już wcześniej wskazane?
  • 2.4 Jak odzyskać skasowany obiekt?
  • 2.5 Jak kopiować obiekty?
  • 2.6 Jak przesuwać obiekty?
  • 2.7 Jak obracać obiekty?
  • 2.8 Jak wykonać odbicie lustrzane obiektów?
  • 2.9 Jak usunąć fragment odcinka?
  • 2.10 Jak podzielić obiekt na dwa stykające się obiekty?
  • 2.11 Jak zmienić szerokość linii?
  • 2.12 Jak rozdzielić polilinię?
  • 2.13 Jak zaokrąglać narożniki?
  • 2.14 Jak wielokrotnie kopiować ten sam obiekt?
  • 2.15 Jak rozmieścić obiekty w szyku kołowym?
  • 2.16 Jak przesuwać jeden koniec odcinka?
  • 2.17 Jak narysować gładką krzywą?
  • 2.18 Jak połączyć dwie linie w jeden obiekt?
  • 2.19 Jak powiększać lub zmniejszać obiekty?
  • 2.20 Jak prawidłowo rozciągać obiekty - STRETCH (ROZCIĄGNIJ)?
  • 2.21 Jak rozpoznać w którym kierunku zostaną skopiowane obiekty przy zastosowaniu szyku prostokątnego?
  • 2.22 Jak przenieść obiekt na inną warstwę?
  • 2.23 Jak ścinać narożniki - CHAMFER (FAZUJ)?
  • 2.24 Jak zaokrąglać narożniki polilinii - FILLET (ZAOGRĄGL)?
  • 2.25 Jak ścinać narożniki polilinii - CHAMFER (FAZUJ)?
  • 2.26 Jak określić domyślnie poszukiwane punkty charakterystyczne?
  • 2.27 Jak najprościej określić wielkość celownika?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 2.28 Zastosowanie komendy TRIM (UTNIJ) i FILLET (ZAOKRĄGL) do czyszczenia narożników
  • 2.29 Automatyczne kasowanie obiektów
  • 2.30 Automatyczne powtarzanie wprowadzanych komend
  • 2.31 OOPS (ODDAJ) kontra UNDO (COFAJ)
  • 2.32 Przerywanie i usuwanie fragmentu odcinka lub łuku
  • 2.33 Kopiowanie i przesuwanie z podaniem względnej wartości przesunięcia obiektu
  • 2.34 Odległości w odbiciu lustrzanym
  • 2.35 Jak uniknąć zmylenia podczas pracy z komendą FILLET (ZAOKRĄGL)
  • 2.36 MEASURE (ZMIERZ) kontra DIVIDE (PODZIEL)
  • 2.37 Wycinanie otworu w kreskowaniu
  • 2.38 Co trzeba wiedzieć o komendzie EXPLODE (ROZBIJ)
  • 2.39 Zamykanie polilinii
  • 2.40 Powtarzanie komend za pomocą przycisku spacji lub ENTER
  • 2.41 Komenda TRIM (UTNIJ) - bez tajemnic
  • 2.42 Szybkie wskazywanie punktów charakterystycznych
 • AutoLISP
  • 2.43 Automatyczne usuwanie obiektów - LISP6
  • 2.44 Zmiana cech obiektów - LISP7
  • 2.45 Usuwanie ostatnio narysowanego obiektu - LISP8
  • 2.46 Wielokrotne kopiowanie obiektów - LISP9
  • 2.47 Przerywanie z użyciem istniejących punktów przecięcia - LISP10
  • 2.48 Czyszczenie narożników - LISP11

Rozdział 3. Podstawy oglądania rysunku

 • Jak to zrobić...
  • 3.1 Jak ustawiać tryb dynamicznego przesuwania obiektów?
  • 3.2 Jak zsynchronizować SNAP (SKOK) i GRID (SIATKA)?
  • 3.3 Jak włączyć tryb izometryczny?
  • 3.4 Jak zmieniać płaszczyzny aksonometryczne?
  • 3.5 Jak przesuwać obiekty znajdujące się poza widoczną częścią ekranu?
  • 3.6 Jak pozbyć się kanciastości łuków i okręgów podczas powiększania rysunku?
  • 3.7 Jak rysować odcinki równoległe do osi układu współrzędnych?
  • 3.8 Jak zmienić wielkość celownika podczas wskazywania obiektów i punktów charakterystycznych?
  • 3.9 Jak utworzyć slajd?
  • 3.10 Jak włączać i wyłączać wyświetlanie współrzędnych?
  • 3.11 Jak umożliwić jednorazowe wybranie kilku punktów charakterystycznych?
  • 3.12 Jak włączać i wyłączać skokowe przesuwanie kursora - SNAP (SKOK)?
  • 3.13 Jak włączać i wyłączać siatkę węzłów - GRID (SIATKA)?
  • 3.14 Jak podzielić ekran na rzutni?
  • 3.15 Jak uniknąć niepotrzebnej regeneracji rysunku?
  • 3.16 Jak pozbyć się rysowania znaczników (małych krzyżyków) w miejscu wskazywania punktów?
  • 3.17 Jak odświeżać lub regenerować wszystkie rzutnie jednocześnie?
  • 3.18 Jak stosować ZOOM-Dynamic (ZOOM-Dynamiczny)?
  • 3.19 Jak korzystać z okna podglądu dynamicznego?
  • 3.20 Jak zmieniać rzutnie?
  • 3.21 Jak zapisać rysunek w formie widoku?
  • 3.22 Jak zmienić kąt nachylenia siatki i nitek kursora?
  • 3.23 Jak nadać węzłom siatki inną odległość w kierunku pionowym i poziomym?
  • 3.24 Jak wyświetlić na ekranie cały rysunek w możliwie największej skali?
  • 3.25 Jak utworzyć powiększenie całego rysunku bez konieczności jego regeneracji?
  • 3.26 Jak wyświetlić okno narzędziowe?
  • 3.27 Jak przyczepić okno narzędziowe do brzegu ekranu?
  • 3.28 Jak wybrać ikonę z rozwijalnego paska narzędziowego?
  • 3.29 Jak odczytać funkcję ikony znajdującej się w rozwijalnym oknie narzędziowym?
  • 3.30 Jak uzyskać szerszą informację o funkcji ikony?
  • 3.31 Jak schować okno narzędziowe?
  • 3.32 Jak schować wszystkie okna narzędziowe?
  • 3.33 Jak wyświetlić okno narzędziowe którego nie da się wyświetlić za pomocą menu górnego?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 3.34 Jak zobaczyć cały rysunek
  • 3.35 Kiedy wpisywać "X" przy powiększaniu
  • 3.36 Jak przyspieszyć powiększanie do zakresu rysunku
  • 3.37 Rysuj w 3D, nie w trybie izometrycznym
  • 3.38 Jak najlepiej znaleźć koniec odcinka
  • 3.39 Jak wywołać ZOOM (ZOOM) w trybie nakładkowym
  • 3.40 Kiedy stosować dwie lub więcej rzutni
  • 3.41 Stosuj VIEW-Restore (WIDOK-Wywołaj) w miejsce ZOOM (ZOOM)
  • 3.42 Siatka i skok mogą być określone niezależnie dla każdej rzutni
  • 3.43 Stosuj ZOOM-Previous (ZOOM-Poprzedni) w miejsce ZOOM-All (ZOOM-Wszystko)
  • 3.44 Kiedy stosować OSNAP-Quick (OBIEKT-SZYbki)
  • 3.45 Powiększaj za pomocą klawiatury
 • AutoLISP
  • 3.46 Określenie zakresu rysunku - LISP12
  • 3.47 Lepszy niż ZOOM Extents (ZOOM Zakres) - LISP13
  • 3.48 Jak wyłączyć automatyczną lokalizację punktów charakterystycznych - LISP14
  • 3.49 Szybszy niż ZOOM-Extents (ZOOM-Zakres) - LISP15

Rozdział 4. Podstawowe informacje o warstwach, blokach i atrybutach

 • Jak to zrobić...
  • 4.1 Jak utworzyć nową warstwę?
  • 4.2 Jak zmieniać warstwy?
  • 4.3 Jak nowo utworzona warstwa może automatycznie stać się warstwą bieżącą?
  • 4.4 Jak włączać i wyłączać warstwy?
  • 4.5 Jak najłatwiej włączać i wyłączać warstwy?
  • 4.6 Jak zamrażać i odmrażać warstwy?
  • 4.7 Jak zamykać i otwierać warstwy?
  • 4.8 Jak wybrać warstwę bieżącą?
  • 4.9 Jak utworzyć nową warstwę?
  • 4.10 Jak przenieść obiekt na wybraną warstwę?
  • 4.11 Na jakiej warstwie znajduje się obiekt?
  • 4.12 Jakie warstwy są zdefiniowane w rysunku?
  • 4.13 Jak usunąć całą warstwę?
  • 4.14 Jak zmienić nazwę warstwy?
  • 4.15 Jak otwierać i zamykać warstwy?
  • 4.16 Jak zmienić typ linii?
  • 4.17 Jakie typy linii są zdefiniowane i jakie są ich nazwy?
  • 4.18 Jak uzyskać prawdziwy wygląd linii nieciągłych?
  • 4.19 Jak utworzyć blok?
  • 4.20 Jak wstawić blok?
  • 4.21 Jak zmodyfikować blok?
  • 4.22 Jak zmienić wszystkie wstawienia bloku?
  • 4.23 Jak zmienić nazwę bloku?
  • 4.24 Jak odzyskać obiekty po utworzeniu bloku?
  • 4.25 Jak usunąć cały blok?
  • 4.26 Jak wstawić blok rozbity na pojedyncze obiekty?
  • 4.27 Jakie bloki są zdefiniowane w rysunku?
  • 4.28 Jak korzystać z bloku przy tworzeniu innych rysunków?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 4.29 Określenie typu linii i koloru
  • 4.30 Sterowanie warstwami za pomocą wzoru nazwy
  • 4.31 Warstwy w rysunku prototypowym
  • 4.32 Warstwa 0
  • 4.33 Włączanie/ wyłączanie kontra zamrażanie/ odmrażanie warstw
  • 4.34 Ustalanie koloru przy wyłączonej warstwie
  • 4.35 Tworzenie kilku warstw jednocześnie
  • 4.36 Bloki o różnych kolorach i typach linii
  • 4.37 Punkt wstawienia bloku
  • 4.38 Odbicie lustrzane bloku
  • 4.39 Wczytanie bloku z dysku za pomocą okna dialogowego
  • 4.40 INSERT= (WSTAW=) i okno dialogowe
  • 4.41 Blok zapisany komendą WBLOCK (PISZBLOK) jest rysunkiem
  • 4.42 Jak zmienić punkt wstawienia rysunku
  • 4.43 Jakie bloki nie mogą zostać rozbite
  • 4.44 Problem z komendą MINSERT (WWSTAW)
  • 4.45 Jak rozwiązać problem z komendą MINSERT (WWSTAW)
  • 4.46 Co warto wiedzieć o komendzie WBLOCK (PISZBLOK)
 • AutoLISP
  • 4.47 Określenie warstwy - LISP16
  • 4.48 Thaw (Odblok) lub ON (Widoczna) - LISP17
  • 4.49 Status warstwy - LISP18
  • 4.50 Współczynnik skali linii - LISP19
  • 4.51 Wstawienie bloku w AutoLISP-ie - LISP20

Rozdział 5. Podstawowe informacje o napisach

 • Jak to zrobić...
  • 5.1 Jak wpasować napis między dwa punkty?
  • 5.2 Jak zmienić treść napisu?
  • 5.3 Jak zmienić rodzaj czcionki?
  • 5.4 Jak określić wysokość napisu?
  • 5.5 Jak uzyskać podgląd wpisywanego tekstu na ekranie?
  • 5.6 Jak zmienić wysokość istniejącego napisu?
  • 5.7 Jak określić sposób justyfikacji napisu?
  • 5.8 Jak wprowadzić nowy rodzaj czcionki?
  • 5.9 Jak narysować tekst pod określonym kątem?
  • 5.10 Jak zmierzyć i zapisać długość odcinka?
  • 5.11 Jak narysować pionowy napis?
  • 5.12 Jak zmienić styl napisu?
  • 5.13 Jaka jest odległość między dwoma punktami?
  • 5.14 Jak zmierzyć pole powierzchni?
  • 5.15 Jak zmierzyć nieregularny obszar?
  • 5.16 Jak odczytać współrzędne?
  • 5.17 Jak zwymiarować odcinek?
  • 5.18 Jak zwymiarować kąt?
  • 5.19 Jak narysować odnośnik?
  • 5.20 Jak narysować łańcuch wymiarowy?
  • 5.21 Jak zmodyfikować napis wymiarowy podczas tworzenia wymiaru?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 5.22 Jak najłatwiej uzyskać informację o obiekcie
  • 5.23 Jak pozbyć się problemu z regeneracją napisów
  • 5.24 Skrócenie czasu regeneracji za pomocą QTEXT (MTEKST)
  • 5.25 Jak wycentrować napis
  • 5.26 Styl napisu na rysunku prototypowym
  • 5.27 Pole powierzchni otwartego obiektu
  • 5.28 LIST (LISTA) versus DBLIST (BDLISTA)
  • 5.29 Ile jest wolnej pamięci - STATUS (STAN)
  • 5.30 Jak dopasować napis wymiarowy
  • 5.31 Zapisz zmienne wymiarowe w rysunku prototypowym
  • 5.32 Konflikt rozmiaru strzałki i kreski wymiarowej
  • 5.33 Zmiana atrybutów - DDEDIT (ODTEKST)
 • AutoLISP
  • 5.34 Szybka zmiana treści napisu - LISP21
  • 5.35 Szybka zmiana wysokości napisu - LISP22
  • 5.36 Napis pod dowolnym kątem - LISP23
  • 5.37 Szybkie utworzenie napisu wymiarowego - LISP24
  • 5.38 Szybkie znalezienie współrzędnych punktu - LISP25

Rozdział 6. Podstawowe narzędzia

 • Jak to zrobić...
  • 6.1 Jak otrzymać informację na temat konkretnej komendy?
  • 6.2 Jak wczytać rysunek?
  • 6.3 Jak wczytać rysunek i wywołać widok?
  • 6.4 Jak zobaczyć rysunek przed jego wczytaniem?
  • 6.5 Jak szybko wczytać poprzedni rysunek?
  • 6.6 Jak zakończyć pracę z rysunkiem?
  • 6.7 Jak uniemożliwić modyfikację wczytanego rysunku?
  • 6.8 Jak zapisać rysunek?
  • 6.9 Jak zapisać zmiany w rysunku?
  • 6.10 Jak zaniechać zmian w rysunku?
  • 6.11 Jak naprawić uszkodzony plik?
  • 6.12 Co było "nie tak" w rysunku?
  • 6.13 Czy rysunek jest w porządku?
  • 6.14 Jak odblokować pomyłkowo zablokowany plik rysunkowy?
  • 6.15 Jak sprawdzić czy ktoś inny nie korzysta z pliku rysunkowego?
  • 6.16 Jak włączyć i wyłączyć okno dialogowe do wskazywania plików?
  • 6.17 Jak korzystać z okna dialogowego?
  • 6.18 Jak przesuwać okno dialogowe?
  • 6.19 Który przycisk sekwencyjny jest włączony?
  • 6.20 Jak wybrać element w oknie dialogowym?
  • 6.21 Jak zmienić jednostki liniowe?
  • 6.22 Jak najłatwiej zmienić jednostki?
  • 6.23 Jak zmienić jednostki kątowe?
  • 6.24 Jak określić kierunek mierzenia kątów?
  • 6.25 Jak określić kierunek kąta 0?
  • 6.26 Jak zatrzymać mierzenie czasu edycji rysunku?
  • 6.27 Jak zmienić czas edycji rysunku?
  • 6.28 Jak uzyskać informacje o czasie?
  • 6.29 Jak uruchomić inne programy podczas pracy z AutoCAD-em?
  • 6.30 Jak cofnąć się w rysunku?
  • 6.31 Jak wydrukować tylko fragment rysunku?
  • 6.32 Jak określić rodzaj pisaków?
  • 6.33 Jak określić położenie wydruku na papierze?
  • 6.34 Jak kontynuować przerwane kreślenie rysunku?
  • 6.35 Jak określić skalę wydruku?
  • 6.36 Jak przerwać drukowanie?
  • 6.37 Jak tworzyć makrodefinicje?
  • 6.38 Jak wywołać makrodefinicję?
  • 6.39 Jak nakazać ciągłe wywoływanie makrodefinicji?
  • 6.40 Jak używać tylko części digitizera?
  • 6.41 Jak zastosować REDO (ODTW"RZ)?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 6.42 Ostrożnie z komendą END (KONIEC)
  • 6.43 QUIT (REZYGNUJ) czy END (KONIEC)
  • 6.44 Jaka jest bieżąca nazwa rysunku
  • 6.45 Kopie bezpieczeństwa
  • 6.46 Nigdy nie zapisuj bezpośrednio na dyskietce
  • 6.47 Nigdy nie wczytuj bezpośrednio z dyskietek
  • 6.48 Wybór pliku za pomocą okna dialogowego
  • 6.49 Okno dialogowe "na życzenie"
  • 6.50 Sortowanie plików
  • 6.51 Zawsze określaj granice rysunku
  • 6.52 Jak prawidłowo określić granice rysunku
  • 6.53 Jak określić zmienną systemową Limcheck
  • 6.54 Kierunek mierzenia kątów oraz kąta 0
  • 6.55 Ostrożnie ze zmianą jednostek
  • 6.56 Jak zmienić jednostki dziesiętne na architektoniczne lub inżynierskie
  • 6.57 Jak najprościej wskazać okno
  • 6.58 Jak zmienić współrzędne punktu początkowego rysunku
  • 6.59 Jaki jest czas pracy z rysunkiem
  • 6.60 Gdzie są informacje z pliku ACAD.MSG
  • 6.61 Czego unikać w systemie DOS i Windows
  • 6.62 Komenda SHELL (SYSTEM) bywa niebezpieczna
  • 6.63 OOPS (ODDAJ) lepsze niż UNDO (COFAJ)
  • 6.64 Automatyczne kreślenie rysunku
  • 6.65 Usuwanie "zagnieżdżonych" bloków
  • 6.66 PURGE (USUŃ) nie musi być jako pierwsza
  • 6.67 REINIT (REINST) przywraca sprawność kursora
  • 6.68 Sprawdź przełącznik portu szeregowego po zakończeniu kreślenia AutoLISP
  • 6.69 Tworzenie kopii bezpieczeństwa - LISP26
  • 6.70 Automatyczne kreślenie rysunku - LISP27
  • 6.71 Konfiguracja stołu graficznego - LISP28

Rozdział 7. Podstawy rysowania w 3D

 • Jak to zrobić...
  • 7.1 Jak określić grubość obiektu?
  • 7.2 Jak oglądać obiekt w przestrzeni?
  • 7.3 Jak włączyć perspektywę?
  • 7.4 Jak wyłączyć perspektywę?
  • 7.5 Gdzie jest oś Z?
  • 7.6 Gdzie jest "góra" a gdzie "dół" rysunku?
  • 7.7 Jak zmienić początek układu współrzędnych?
  • 7.8 Jak zmienić kierunki osi X i Y?
  • 7.9 Jak wyłączyć wyświetlanie markera UCS (LUW)?
  • 7.10 Jak określić położenie markera na ekranie?
  • 7.11 Jak zmienić markery we wszystkich rzutniach jednocześnie?
  • 7.12 Jak zmienić aktywną rzutnię?
  • 7.13 Jak rysować w 3D?
  • 7.14 Jak modyfikować obiekt w 3D?
  • 7.15 Jak oglądać dowolną stronę obiektu w 3D "na płasko"?
  • 7.16 Jak obracać marker UCS (LUW)?
  • 7.17 Czy można ustawić inny UCS (LUW) w każdej rzutni?
  • 7.18 Jak opisać rysunek w 3D?
  • 7.19 Jak umiejscowić napis wzdłuż obiektu w 3D?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 7.20 Jak wygląda obiekt ze schowanymi liniami niewidocznymi
  • 7.21 Jak schować linie niewidoczne tylko w części rysunku
  • 7.22 Co robić z kreskowaniem podczas chowania linii niewidocznych
  • 7.23 Co robić z warstwami podczas chowania linii niewidocznych
  • 7.24 Jak najłatwiej dopasować widok w komendzie DVIEW (DWIDOK)?
  • 7.25 Perspektywa
  • 7.26 Czy rysunek 3D jest w porządku
  • 7.27 Nie zmieniaj UCS (LUW) - stosuj punkty charakterystyczne
  • 7.28 Jakie obiekty wybrać w DVIEW (DWIDOK)
  • 7.29 Filtry nadal aktualne
  • 7.30 Prototypowa konfiguracja rzutni w 3D
  • 7.31 Jak zapisać UCS (LUW)
  • 7.32 Jak jednocześnie zapisać UCS (LUW) i widok
  • 7.33 Jak rysować 3DFACE (3WPOW)
  • 7.34 Grubość może pomóc
  • 7.35 Jak schować napis
  • 7.36 Jakich obiektów unikać w DVIEW (DWIDOK)
  • 7.37 Pamiętaj o zapisywaniu widoków
 • AutoLISP
  • 7.38 Grubość - LISP29
  • 7.39 Jak przywrócić poziom i grubość = 0 - LISP30
  • 7.40 3 punkty - LISP31
  • 7.41 Jednoczesny zapis UCS (LUW) i widoku - LISP32
  • 7.42 Przywołanie UCS (LUW) i widoku - LISP33
  • 7.43 Włączanie perspektywy - LISP34
  • 7.44 Wyłączanie perspektywy - LISP35
  • 7.45 DVIEW-CAmera (DWIDOK-Kamera) - LISP36
  • 7.46 CAmera (Kamera) tylko w poziomie - LISP37
  • 7.47 UCSICON-All (LUWSYMB-Wszystkie) - LISP38

Rozdział 8. Różne zagadnienia - podstawy

 • Jak to zrobić...
  • 8.1 Jak skonfigurować AutoCAD?
  • 8.2 Jak zmienić konfigurację AutoCAD-a bez uruchamiania edytora rysunku?
  • 8.3 Jak zmienić rysunek prototypowy?
  • 8.4 Jak wyświetlić zawartość katalogu?
  • 8.5 Jak wczytać plik .BAK?
  • 8.6 Jak zmienić kolory ekranu?
  • 8.7 Jak włączyć uchwyty (handles)?
  • 8.8 Jak wyłączyć uchwyty (handles)?
  • 8.9 Jak wymieniać dane z innymi programami CAD?
  • 8.10 Jak korzystać z IGES?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 8.11 Ścieżka przeszukiwania AutoCAD-a?
  • 8.12 Kasuj pliki .BAK
  • 8.13 Import obiektów z pliku DXF
  • 8.14 Właściwe ustawienie parametrów w pliku CONFIG.SYS
  • 8.15 Zagłębione katalogi mogą spowolnić pracę
  • 8.16 Jak wejść do katalogu nadrzędnego
  • 8.17 Stosuj często SCANDISK lub CHKDSK
  • 8.18 Rozsądnie wybierz nazwę użytkownika
  • 8.19 Komenda SETVAR jeszcze się przydaje
  • 8.20 Pola edycyjne są dłuższe niż się wydaje
  • 8.21 Duże litery w menu bocznym
  • 8.22 ... w menu górnym
  • 8.23 > w menu górnym
  • 8.24 W menu działa tylko lewy przycisk myszy
  • 8.25 Okna dialogowe można wywołać z klawiatury
  • 8.26 Lista okien dialogowych
  • 8.27 Skróty w oknie dialogowym
  • 8.28 Lista rozwijalna a zwykła lista
  • 8.29 Miej CD-ROM pod ręką
 • AutoLISP
  • 8.30 Kasowanie warstw - LISP39
  • 8.31 Lista rysunków - LISP40
  • 8.32 Kasowanie plików .BAK - LISP41

Część II: Dla średniozaawansowanych

Rozdział 9. Elementy rysunku

 • Jak to zrobić...
  • 9.1 Jak kreskować fragmenty ścian?
  • 9.2 Jak kreskować powierzchnie o nieregularnym kształcie?
  • 9.3 Jak najłatwiej kreskować?
  • 9.4 Jakie są zaawansowane opcje kreskowania?
  • 9.5 Jak automatycznie utworzyć polilinię?
  • 9.6 Jak utworzyć kreskowanie zespolone?
  • 9.7 Jak kreskować z "dziurami"?
  • 9.8 Jak najszybciej kopiować względem linii środkowej?
  • 9.9 Jak zachować stały rozmiar punktu?
  • 9.10 Jak zamknąć łamaną?
  • 9.11 Jak wywoływać wielokrotnie tę samą komendę?
  • 9.12 Jak zmienić opcję domyślną komendy CIRCLE (OKRĄG) z promienia na średnicę?
  • 9.13 Jak narysować łuk eliptyczny?
  • 9.14 Jak narysować obszar w kształcie trójkąta?
  • 9.15 Jak odczytać wartość kąta w dowolnie wybranych jednostkach?
  • 9.16 Jak narysować symbol?
  • 9.17 Jak przenieść do AutoCAD-a gotowy rysunek?
  • 9.18 Jak przenieść na ekran duży rysunek za pomocą małego stołu graficznego?
  • 9.19 Jak narysować splajn?
  • 9.20 Jak narysować multilinię?
  • 9.21 Jak wczytać definicje stylów multilinii?
  • 9.22 Jak usunąć styl multilinii?
  • 9.23 Jak określić szerokość multilinii?
  • 9.24 Jak określić kierunek rysowania multilinii?
  • 9.25 Jak utworzyć styl multilinii?
  • 9.26 Jak sterować końcówkami multilinii?
  • 9.27 Jak określić kolor wypełnienia multilinii?
  • 9.28 Jak rysować złożone typy linii?
  • 9.29 Jak wczytać typy linii z dysku?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 9.30 Jak utworzyć makrodefinicje dla opcji komendy ARC (ŁUK)
  • 9.31 Nowe zastosowanie PLINE-Length (PLINIA-Dług)
  • 9.32 Jak wykorzystać puste obszary digitizera
  • 9.33 Włącz SNAP (SKOK) podczas korzystania ze współrzędnych
  • 9.34 ENTER jako kontynuacja ostatnio rysowanego odcinka lub łuku
  • 9.35 Jak używać opcji TTR (SSR) komendy CIRCLE (OKRĄG)
  • 9.36 Opcja Diameter (Śred) może być myląca
  • 9.37 Jak wstawić rozbite kreskowanie
  • 9.38 Na jakiej warstwie umieszczamy rozbite kreskowanie
  • 9.39 Rozciąganie kreskowania
  • 9.40 Najpierw kreskuj, potem kopiuj
  • 9.41 Jak wskazać punkt względem innego punktu
  • 9.42 W menu stołu graficznego jest "kompas"
  • 9.43 Stosuj SPLINE (SPLAJN) zamiast PEDIT (EDPLIN)
  • 9.44 Umieść złożone typy linii w rysunku prototypowym AutoLISP
  • 9.45 Wycinanie kreskowania - LISP42
  • 9.46 Kopiowanie równoległe "w dwie strony" - LISP43
  • 9.47 Obiekt zamknięty - LISP44
  • 9.48 Warstwa linii konstrukcyjnych - LISP45
  • 9.49 Powrót na poprzednią warstwę - LISP46
  • 9.50 Kasowanie wszystkich obiektów z warstwy - LISP47
  • 9.51 Punkt odniesienia - LISP48

Rozdział 10. Modyfikacje rysunku

 • Jak to zrobić...
  • 10.1 Jak narysować różne rodzaje splajnów?
  • 10.2 Jak zmodyfikować splajn?
  • 10.3 Jak dodać nowy punkt kontrolny do splajnu?
  • 10.4 Jak zmienić dokładność dopasowania splajnu?
  • 10.5 Jak zmienić wagę punktu kontrolnego splajnu?
  • 10.6 Jak usunąć punkt kontrolny splajnu?
  • 10.7 Jak zmienić kierunek stycznej splajnu?
  • 10.8 Jak szybko dodać punkty kontrolne w splajnie?
  • 10.9 Jak sterować krzywizną splajnu?
  • 10.10 Jak zamknąć splajn?
  • 10.11 Jak najprościej określić kierunek stycznych splajnu?
  • 10.12 Jak kontrolować lustrzane odbicie napisów?
  • 10.13 Jak określić kąt obrotu obiektu względem innego obiektu?
  • 10.14 Jak wykonać ARRAY (SZYK) pod określonym kątem ?
  • 10.15 Jak "wyczyścić" narożniki?
  • 10.16 Jak rysować proste i łukowe segmenty polilinii?
  • 10.17 Jak nadać szerokość wielobokowi?
  • 10.18 Jak ponownie wybrać ten sam zbiór wskazań?
  • 10.19 Jak dodać obiekty do grupy?
  • 10.20 Jak usunąć obiekty z grupy?
  • 10.21 Jakie obiekty należą do grupy?
  • 10.22 Jak zmienić nazwę grupy?
  • 10.23 Jak usunąć grupę?
  • 10.24 Jak wybrać grupę obiektów?
  • 10.25 Jak zmienić status wybieralności grupy?
  • 10.26 Jak wybrać tylko jeden obiekt należący do grupy?
  • 10.27 Jak wybrać obiekt przysłonięty przez inny obiekt?
  • 10.28 Jak wstawić "zakładkę" czyli zaznaczyć stan rysunku?
  • 10.29 Jak grupować komendy?
  • 10.30 Jak automatycznie uaktywnić okno typu Window (Okno) i Crossing (prZec)?
  • 10.31 Jak wybrać wszystkie elementy rysunku?
  • 10.32 Jak usunąć obiekty ze zbioru wskazań wybranego za pomocą opcji ALL (WSzystko)?
  • 10.33 Jak usunąć obiekt przesunięty poza granicę kreskowania?
  • 10.34 Jak zmienić istniejące kreskowanie na "nie skojarzone"?
  • 10.35 Jak zmienić gęstość istniejącego kreskowania?
  • 10.36 Jak zmienić wzór istniejącego kreskowania?
  • 10.37 Jak rozciągnąć kreskowanie?
  • 10.38 Jak wyciąć "dziurę" w kreskowaniu?
  • 10.39 Jak zachować automatycznie wyznaczoną granicę kreskowania?
  • 10.40 Czym są uchwyty i jak je używać?
  • 10.41 Jak włączyć uchwyty?
  • 10.42 Jak zmienić kolor uchwytów?
  • 10.43 Jak zmienić wielkość uchwytów?
  • 10.44 Jak uaktywnić uchwyty?
  • 10.45 Jak sprawić by uchwyty "zniknęły"?
  • 10.46 Jak rozciągnąć obiekt za pomocą uchwytów?
  • 10.47 Jak równolegle skopiować obiekt za pomocą uchwytów?
  • 10.48 Jak przesunąć obiekt za pomocą uchwytów?
  • 10.49 Jak skopiować obiekt za pomocą uchwytów?
  • 10.50 Jak obrócić obiekt za pomocą uchwytów?
  • 10.51 Jak zmienić wielkość obiektu za pomocą uchwytów?
  • 10.52 Jak uzyskać odbicie lustrzane za pomocą uchwytów?
  • 10.53 Jak najprościej zmienić cechy obiektów?
  • 10.54 Jak modyfikować multilinie?
  • 10.55 Jak zmienić cechy poszczególnych elementów multilinii?
  • 10.56 Jak wskazać punkt odniesiony względem innego punktu?
  • 10.57 Jak wskazać pozorny punkt przecięcia?
  • 10.58 Jak wskazać pozorny punkt przecięcia linii?
  • 10.59 Jak przedłużyć odcinek do pozornej granicy wydłużania?
  • 10.60 Jak przedłużyć dwa odcinki do punktu ich przecięcia?
  • 10.61 Jak dynamicznie zmienić długość odcinka na ekranie?
  • 10.62 Jak zmienić długość odcinka o określony procent?
  • 10.63 Jak zmienić bezwzględną długość odcinka?
  • 10.64 Jak zmienić bezwzględny kąt rozwarcia łuku?
  • 10.65 Jak zmienić długość odcinka o określoną wartość?
  • 10.66 Jak uciąć obiekt za pomocą pozornej granicy cięcia?
  • 10.67 Jak połączyć łukiem dwa równoległe odcinki?
  • 10.68 Jak zaokrąglić odcinki bez ich ucinania?
  • 10.69 Jak "zaokrąglić" okręgi?
  • 10.70 Jak wyciąć fragment okręgu wyznaczony zaokrągleniem?
  • 10.71 Jak rozbić blok o różnych współczynnikach skali?
  • 10.72 Jak utworzyć elipsę jako polilinię?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 10.73 Wybierając polilinię zredukuj jej szerokość do zera
  • 10.74 Nie zapominaj o Previous (Poprz)
  • 10.75 Jak zmienić promień okręgu komendą CHANGE (ZMIEŃ)
  • 10.76 Jak przesunąć blok komendą CHANGE (ZMIEŃ)
  • 10.77 Jak określić położenie kopii równoległej przez wskazanie punktu
  • 10.78 Czym różni się krzywa dopasowana od krzywej wygładzonej
  • 10.79 Jak sterować "gładkością" krzywej
  • 10.80 Zastosowanie opcji BOX (Ramka)
  • 10.81 Niebezpieczeństwa modyfikacji wygładzonej polilinii
  • 10.82 Kolejność wyboru obiektów i wprowadzania komend
  • 10.83 Sortowanie obiektów w kolejności ich utworzenia
  • 10.84 Użyj klawisza SHIFT aby dodać obiekty do zbioru wskazań
  • 10.85 Jak wybrać obiekty za pomocą łamanej
  • 10.86 Wybór obiektów za pomocą okna w postaci wieloboku
  • 10.87 Jak przyspieszyć wskazywanie obiektów
  • 10.88 Jak rozpoznać czy obiekt został wybrany
  • 10.89 Jak zaniechać wyboru obiektu z widocznymi uchwytami
  • 10.90 Nigdy nie rozbijaj kreskowania
  • 10.91 Ostrożnie z wyłączaniem kreskowania skojarzonego
  • 10.92 Co dzieje się przy wyłączonym kreskowaniu skojarzonym
  • 10.93 Ostrożnie z dodawaniem punktów kontrolnych
  • 10.94 Co oznacza utrata opcji Fit Data (Dopasuj DAne)
  • 10.95 Co zrobić gdy utracimy opcję Fit Data (Dopasuj DAne)
  • 10.96 BREAK @ (PRZERWIJ @) nie działa tak samo dla różnych krzywych
 • AutoLISP
  • 10.97 Wydłużanie odcinka - LISP49
  • 10.98 Przesunięcie drzwi i okien - LISP50
  • 10.99 ARRAY (SZYK) pod kątem - LISP51
  • 10.100 Jak rozbić bloki utworzone komendą MINSERT (WWSTAW) - LISP52
  • 10.101 "Czyszczenie" narożników - LISP53
  • 10.102 Jak najszybciej zredukować szerokość polilinii do zera - LISP54
  • 10.103 Jak najszybciej przywrócić szerokość polilinii - LISP55
  • 10.104 Tworzenie zbioru wskazań - LISP56

Rozdział 11. Oglądanie rysunku

 • Jak to zrobić...
  • 11.1 Jak zmienić powiększenie rysunku na ekranie nie przerywając działania innej komendy?
  • 11.2 Jak utworzyć siatkę służącą jako podkładka digitizera?
  • 11.3 Jak sterować częstotliwością rysowania elementów podczas przesuwania dynamicznego?
  • 11.4 Jak posługiwać się oknem dialogowym?
  • 11.5 Jak utworzyć własne okno dialogowe?
  • 11.6 Jak ustawić tryb ortogonalny pod żądanym kątem?
  • 11.7 Jak cieniowane są obiekty?
  • 11.8 Jak sterować cieniowaniem obiektów?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 11.9 Jak wyświetlić rysunek na całym ekranie
  • 11.10 Zastosowanie VIEW-Window (WIDOK-Okno)
  • 11.11 Kąt obrotu siatki skoku
  • 11.12 Czym różni się MIDpoint (SYMetr) od CENter (CENtrum)
  • 11.13 Ostrożnie ze wskazywaniem punktów charakterystycznych
  • 11.14 Ostrożnie z wprowadzaniem komend
  • 11.15 Ostrożnie z ZOOM-Left (ZOOM-Lewy)
  • 11.16 Szybkie odświeżanie ekranu - F7
  • 11.17 Jak pozbyć się zacieniowania obiektu
  • 11.18 Jak powiększyć rysunek bez konieczności jego regeneracji
  • 11.19 Zapisz ZOOM-All (ZOOM-Wszystko) jako widok o nazwie ZA
 • AutoLISP
  • 11.20 Dopasowanie siatki do wskazanego punktu - LISP57
  • 11.21 Przywrócenie pierwotnego położenia siatki - LISP58
  • 11.22 Dostosowanie pochylenia linii kursora do wskazanego obiektu - LISP59
  • 11.23 Przywrócenie pierwotnego położenia linii kursora - LISP60
  • 11.24 Zmiana kąta trybu ortogonalnego - LISP61
  • 11.25 Siatka stołu graficznego - LISP62
  • 11.26 Dostosowanie współczynnika skali - LISP63

Rozdział 12. Warstwy, bloki i atrybuty

 • Jak to zrobić...
  • 12.1 Jak wydrukować wyłącznie wybrane warstwy?
  • 12.2 Jak wybrać warstwę w oknie dialogowym DDLMODES (ODWAR)?
  • 12.3 Jak włączać i wyłączać warstwy?
  • 12.4 Jak utworzyć nową warstwę?
  • 12.5 Jak wybrać warstwę bieżącą?
  • 12.6 Jak nadać warstwie kolor?
  • 12.7 Jak nadać warstwie typ linii?
  • 12.8 Jak zmienić nazwę warstwy?
  • 12.9 Jak wybrać warstwy o określonych cechach?
  • 12.10 Jak powrócić do koloru ByLayer (JakWarstwa)?
  • 12.11 Ile takich samych bloków jest w rysunku?
  • 12.12 Jak sterować współczynnikiem skali X i Y podczas wstawiania bloku?
  • 12.13 Jak wstawić plik rysunkowy .DWG pod inną nazwą?
  • 12.14 Jak obejrzeć blok przed jego wstawieniem?
  • 12.15 Jak utworzyć atrybut?
  • 12.16 Jak dołączyć atrybut do bloku?
  • 12.17 Jak utworzyć zaproszenie do podania wartości atrybutu?
  • 12.18 Jak uczynić atrybut niewidocznym?
  • 12.19 Jak uczynić atrybut widocznym?
  • 12.20 Jak zmienić atrybuty?
  • 12.21 Jak zmienić definicję atrybutu wchodzącego w skład bloku?
  • 12.22 Jak zmienić wartość atrybutu stałego?
  • 12.23 Jak sterować wprowadzaniem atrybutów?
  • 12.24 Jak modyfikować atrybuty?
  • 12.25 Jak używać atrybutu weryfikowanego?
  • 12.26 Jak określić wartość domyślną atrybutu?
  • 12.27 Jak określić rodzaj atrybutu?
  • 12.28 Jak zmienić nazwę atrybutu?
  • 12.29 Jak najlepiej określić kilka atrybutów?
  • 12.30 Jak sterować położeniem atrybutu?
  • 12.31 Jak umieścić atrybuty w bloku?
  • 12.32 Jaka jest kolejność pytań o wartość atrybutu?
  • 12.33 Jak wstawić do rysunku atrybuty nie przynależne do bloków?
  • 12.34 Jak zmienić atrybut który jest niewidoczny?
  • 12.35 Jak pominąć niepotrzebne pytania atrybutów?
  • 12.36 Jakie atrybuty są drukowane?
  • 12.37 Jak sporządzić listę atrybutów?
  • 12.38 Jak wstawić blok pomiędzy linie równoległe?
  • 12.39 Jak uaktualnić bloki?
  • 12.40 Jak uaktualnić bloki zmienione na dysku?
  • 12.41 Jak wykorzystać inny rysunek jako odnośnik w bieżącym rysunku?
  • 12.42 Jak włączyć na stałe odnośnik do rysunku?
  • 12.43 Jak odłączyć odnośnik od bieżącego rysunku?
  • 12.44 Jak uaktualnić zmiany wprowadzone w odnośniku?
  • 12.45 Jak zmienić ścieżkę dostępu i nazwę odnośnika?
  • 12.46 Jak przyłączyć do rysunku tylko wybrane elementy odnośnika?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 12.47 Lepiej warstwy wyłączać niż zamrażać
  • 12.48 Na zakończenie pracy powróć do ByLayer (JakWarstwa)
  • 12.49 Kiedy blok jest niewidoczny
  • 12.50 Cechy bloków zewnętrznych i zagnieżdżonych
  • 12.51 Wstawianie bloku
  • 12.52 Blok dyskowy nie musi wcześniej być blokiem
  • 12.53 Blok jednostkowy
  • 12.54 Biblioteka bloków
  • 12.55 Ostrożnie z wstawianiem zagnieżdżonych bloków na zamrożone warstwy
  • 12.56 Zamrażanie obiektów wewnątrz warstw
  • 12.57 Jak najlepiej kontrolować wyświetlanie atrybutów
  • 12.58 Twórz krótkie nazwy atrybutów
  • 12.59 Sposoby modyfikowania atrybutów
  • 12.60 Wybór atrybutów za pomocą okna typu Window (Okno) i Crossing (prZec)
  • 12.61 Nazwa atrybutu jako zaproszenie do podania wartości
  • 12.62 Zmień nazwę dołączonego bloku-odnośnika
  • 12.63 Dołącz odnośnik przed zarchiwizowaniem rysunku
  • 12.64 Dostęp do odnośników zewnętrznych
  • 12.65 Czym różni się przyłączanie odnośnika od jego nakładania
  • 12.66 Ostrożnie z przyłączaniem odnośnika
  • 12.67 Kiedy korzystać z odnośników
  • 12.68 Napisy najłatwiej zmieniać jako atrybuty
  • 12.69 Stosuj PRESET (TYPOWY) nie CONSTANT (STAŁY)
 • AutoLISP
  • 12.70 Zmiana warstw - LISP64
  • 12.71 Drukowanie wybranych warstw - LISP65
  • 12.72 Powrót na warstwę bieżącą - LISP66
  • 12.73 Zmiana typu linii - LISP67
  • 12.74 Przywrócenie linii ciągłej - LISP68
  • 12.75 Liczba takich samych bloków w rysunku - LISP69
  • 12.76 Lista wszystkich bloków w rysunku - LISP70
  • 12.77 Skala wstawianego bloku - LISP71
  • 12.78 Kopiowanie na inną warstwę - LISP72
  • 12.79 Zamrażanie wskazanych obiektów - LISP73
  • 12.80 Odmrażanie obiektów - LISP74

Rozdział 13. Napisy

 • Jak to zrobić...
  • 13.1 Jak podkreślić i nadkreślić napis?
  • 13.2 Jak wprowadzić do napisu symbole: "średnica", "stopień" i "plus/minus"?
  • 13.3 Jak wprowadzić do napisu symbol "procent"?
  • 13.4 Jak zmienić justyfikację napisu?
  • 13.5 Jak określić czcionkę napisu?
  • 13.6 Jak wybrać bieżący styl napisu?
  • 13.7 Jak zmienić rodzaj czcionki?
  • 13.8 Jak sterować odległością pomiędzy wierszami?
  • 13.9 Jak utworzyć paragraf tekstowy?
  • 13.10 Jak określać granice paragrafu tekstowego?
  • 13.11 Jak określić sposób justyfikacji paragrafu tekstowego?
  • 13.12 Jak określić styl napisu paragrafu tekstowego?
  • 13.13 Jak określić wysokość liter w napisach paragrafu tekstowego?
  • 13.14 Jak określić czcionkę paragrafu tekstowego?
  • 13.15 Jak wpisywać ułamki?
  • 13.16 Jak utworzyć napisy wyrównane w pionie?
  • 13.17 Jak określić kolor paragrafu tekstowego?
  • 13.18 Jak sterować wypełnianiem wnętrza napisów typu True Type?
  • 13.19 Jak kontrolować rozdzielczość wydruku czcionek typu True Type?
  • 13.20 Jak zmodyfikować treść paragrafu tekstowego?
  • 13.21 Jak zmienić szerokość paragrafu tekstowego?
  • 13.22 Jak wpasować tekst w granicę paragrafu?
  • 13.23 Jak wczytać plik do edytora tekstu?
  • 13.24 Jak korzystać z własnego edytora tekstów w AutoCAD-zie?
  • 13.25 Jak sprawdzić pisownię?
  • 13.26 Jak dodać wyraz do słownika użytkownika?
  • 13.27 Jak sprawdzić pisownię pojedynczego wyrazu?
  • 13.28 Jaki jest kąt pomiędzy dwoma odcinkami?
  • 13.29 Jak zmierzyć obszar który nie jest pojedynczym obiektem?
  • 13.30 Jak sterować rysowaniem wymiarów skojarzonych?
  • 13.31 Jak wprowadzić tolerancję do napisu wymiarowego?
  • 13.32 Jak określić wielkość krzyżyka oznaczającego środek okręgu lub łuku?
  • 13.33 Jak zmienić napis wymiarowy wymiaru skojarzonego?
  • 13.34 Jak zmodyfikować pojedynczy wymiar?
  • 13.35 Jak przesunąć i obrócić napis wymiarowy?
  • 13.36 Jak najłatwiej obrócić napis wymiarowy?
  • 13.37 Jak pochylić linie odnoszące wymiaru?
  • 13.38 Jak utworzyć nowy styl wymiarowy?
  • 13.39 Jak przywołać istniejący styl wymiarowy?
  • 13.40 Jak wymiarować współrzędne punktu?
  • 13.41 Jak wyświetlić wartości zmiennych wymiarowych danego stylu wymiarowego?
  • 13.42 Jak zmienić kolor poszczególnych elementów wymiaru?
  • 13.43 Jak przesunąć napis wymiarowy w położenie początkowe?
  • 13.44 Jak uaktualnić styl wymiarowy wskazanych wymiarów?
  • 13.45 Jak dodać własny tekst do standardowego napisu wymiarowego?
  • 13.46 Jak dodać przyrostek i przedrostek do napisu wymiarowego?
  • 13.47 Jak dodać przyrostek do dodatkowego napisu wymiarowego?
  • 13.48 Jak umieścić napis wymiarowy nad linią wymiarową?
  • 13.49 Jak sterować równoległością napisu wymiarowego do linii wymiarowej?
  • 13.50 Jak obrócić linię wymiarową?
  • 13.51 Jak utworzyć własną strzałkę wymiarową?
  • 13.52 Jak umieścić napis wymiarowy pomiędzy liniami odnoszącymi?
  • 13.53 Jak sterować rysowaniem linii wymiarowej pomiędzy liniami odnoszącymi?
  • 13.54 Jak zaokrąglić wartość wymiarową?
  • 13.55 Jak sterować pionową odległością napisu wymiarowego od linii wymiarowej?
  • 13.56 Jak pominąć nieznaczące zera w napisach wymiarowych?
  • 13.57 Jak zmienić czcionkę napisu wymiarowego?
  • 13.58 Jak najlepiej sterować zmiennymi wymiarowymi?
  • 13.59 Jak utworzyć główny styl wymiarowy Parent (Przodek)?
  • 13.60 Jak utworzyć rodzinę stylu wymiarowego?
  • 13.61 Jak określić napis wymiarowy?
  • 13.62 Jak zmienić groty strzałek wymiarowych?
  • 13.63 Jak zmienić wielkość znacznika środka?
  • 13.64 Jak zmienić odległość między liniami wymiarowymi w bazowym łańcuchu wymiarowym?
  • 13.65 Jak wyłączyć wyświetlanie linii wymiarowej?
  • 13.66 Jak określić współczynnik skali wymiarów w przestrzeni papieru?
  • 13.67 Jak określić położenie napisu wymiarowego?
  • 13.68 Jak określić jednostki układu dodatkowego?
  • 13.69 Jak określić jednostki układu podstawowego i ich dokładność w napisach?
  • 13.70 Jak różnym wymiarom nadać różną dokładność?
  • 13.71 Jak zmienić styl wymiarowy wybranych wymiarów?
  • 13.72 Jak określić symbol tolerancji kształtu?
  • 13.73 Jak zmodyfikować tolerancję?
  • 13.74 Jak dodać symbol tolerancji do odnośnika?
  • 13.75 Jak utworzyć paragraf tekstowy przy odnośniku?
  • 13.76 Jak utworzyć odnośnik w postaci splajnu?
  • 13.77 Jak określić kolor odnośnika?
  • 13.78 Jak sterować odległością poziomą napisu wymiarowego od odnośnika?
  • 13.79 Jak określić wielkość odnośnika?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 13.80 Długość obiektu względem osi X i Y
  • 13.81 Warstwa DEFPOINTS
  • 13.82 Tymczasowa zmiana czcionki
  • 13.83 Ostrożnie ze zmianą czcionki
  • 13.84 Ostrożnie z własnym edytorem tekstów
  • 13.85 Szybka zmiana słownika
  • 13.86 Wystarczy zmienić DIMSCALE
  • 13.87 Nie rozbijaj wymiarowania
  • 13.88 DIMASO nie należy do stylu wymiarowego
  • 13.89 DIMASO powinna być zawsze włączona
  • 13.90 Inny rodzaj odnośnika
  • 13.91 Jak dopasować wielkość napisu tolerancji
  • 13.92 Tolerancja jako element wymiarowania
  • 13.93 Nowe komendy wymiarowe
  • 13.94 Jak wpisywać nowe komendy wymiarowe
  • 13.95 Jak najlepiej utworzyć nowy styl wymiarowy
  • 13.96 Jak najprościej zmienić wielkość i położenie odnośnika
  • 13.97 Jak najlepiej sprawdzić zmiany wprowadzone w stylu wymiarowym
  • 13.98 Importuj tekst za pomocą makrodefinicji
 • AutoLISP
  • 13.99 Justyfikacja napisu - LISP75
  • 13.100 Odległość pomiędzy wierszami napisu - LISP76
  • 13.101 Pomiar pola powierzchni - LISP77
  • 13.102 Kąt pomiędzy dwoma odcinkami - LISP78
  • 13.103 Szybki import tekstu - LISP79

Rozdział 14. Różne narzędzia

 • Jak to zrobić...
  • 14.1 Jak zadrukować możliwie największy obszar?
  • 14.2 Jak dopasować punkt początkowy wydruku do wielkości papieru?
  • 14.3 Co to jest konfiguracja plotera?
  • 14.4 Jak wydrukować rysunek na drukarce?
  • 14.5 Jak wybrać ploter/drukarkę?
  • 14.6 Jak wybrać format papieru?
  • 14.7 Jak zapisać i odtworzyć parametry wydruku?
  • 14.8 Jak korzystać z podglądu wydruku?
  • 14.9 Jak rozpocząć wydruk?
  • 14.10 Jak sterować wyświetlaniem okien dialogowych podczas przygotowywania wydruku?
  • 14.11 Jak kontrolować UNDO (COFAJ)?
  • 14.12 Jak utworzyć bibliotekę slajdów?
  • 14.13 Jak wyświetlić slajd znajdujący się w bibliotece?
  • 14.14 Jak skorzystać z pomocy podczas wykonywania komendy?
  • 14.15 Jak wywołać makrodefinicję w momencie uruchamiania AutoCAD-a?
  • 14.16 Jak usunąć nieużywane rzutnie, widoki i UCS (LUW)?
  • 14.17 Jak skalibrować stół graficzny?
  • 14.18 Jak przełączać się między menu a digitizerem?
  • 14.19 Jak określić granice rysunku?
  • 14.20 Jak określić ścieżkę dostępu?
  • 14.21 Jak przeprogramować klawisze funkcyjne?
  • 14.22 Jak zaprogramować kombinację klawiszy z Alt?
  • 14.23 Jak zaprogramować kombinację klawiszy z Ctrl?
  • 14.24 Jak usunąć zaprogramowanie dowolnego klawisza funkcyjnego?
  • 14.25 Jak zaprogramować klawisze skrótów?
  • 14.26 Jak stosować znaki zastępcze?
  • 14.27 Jak najwygodniej zmieniać jednostki?
  • 14.28 Jak zmienić rysunek prototypowy?
  • 14.29 Jak rozpocząć nowy rysunek bez rysunku prototypowego?
  • 14.30 Jak utworzyć bibliotekę rysunków prototypowych?
  • 14.31 Jak sterować trybem wskazywania obiektów?
  • 14.32 Jak zmienić wielkość celownika?
  • 14.33 Jak sprawić by rysunek był otwarty w trybie "tylko do odczytu" już po wczytaniu rysunku?
  • 14.34 Jak zapisać rysunek otwarty w trybie "tylko do odczytu"?
  • 14.35 Jak określić czas pomiędzy automatycznymi zapisami kopii bezpieczeństwa?
  • 14.36 Jak określić nazwę pliku kopii bezpieczeństwa?
  • 14.37 Jak najłatwiej zmienić nazwę obiektu?
  • 14.38 Jak zmienić nazwę pliku na dysku?
  • 14.39 Jak zmienić komendę przypisaną do ikony?
  • 14.40 Jak zmienić komendę przypisaną do ikony rozwiniętego paska narzędziowego?
  • 14.41 Jak utworzyć własne okno narzędziowe?
  • 14.42 Jak wstawić ikonę do okna narzędziowego?
  • 14.43 Jak usunąć ikonę z okna narzędziowego?
  • 14.44 Jak dołączyć komentarz do ikony?
  • 14.45 Jak sterować wielkością ikon na ekranie?
  • 14.46 Jak usunąć okno narzędziowe?
  • 14.47 Jak wyłączyć wyświetlanie nazw ikon?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 14.48 Zaznaczanie stanu rysunku
  • 14.49 Nie stosuj opcji BEgin (Początek)
  • 14.50 Włączanie i wyłączanie opcji Auto (Auto) komendy UNDO (COFAJ)
  • 14.51 Ostrożnie z klawiszem ENTER podczas drukowania
  • 14.52 Plusy włączenia opcji Auto (Auto) komendy UNDO (COFAJ)
  • 14.53 Jak ograniczyć liczbę regeneracji rysunku
  • 14.54 Drukuj w globalnym układzie współrzędnych WCS (GUW)
  • 14.55 Określenie formatu do drukowania
  • 14.56 Przyspieszenie drukowania
  • 14.57 Szybkie drukowanie
  • 14.58 Jak zmienić jednostki rysunku
  • 14.59 Jak najlepiej obrócić rysunek na wydruku
  • 14.60 Nie chowaj linii przed wydrukiem
  • 14.61 Co zrobić gdy jednostki rysunku i plotera są różne
  • 14.62 Jak skrócić czas wydruku
  • 14.63 Trzy niebezpieczne komendy AutoCAD-a
  • 14.64 Jak najlepiej przygotować rysunek do wydruku
  • 14.65 ZOOM Extents (ZOOM Zakres) podczas drukowania
  • 14.66 Wprowadź PURGE (USUŃ) kilkukrotnie
  • 14.67 Ostrożnie z kalibracją stołu graficznego
  • 14.68 Małe ikony są lepsze niż duże
 • AutoLISP
  • 14.69 Wczytanie nowych definicji klawiszy funkcyjnych - LISP80
  • 14.70 Wczytanie nowych definicji kombinacji klawiszy z Alt - LISP81
  • 14.71 Wczytanie nowych definicji kombinacji klawiszy z Ctrl - LISP82
  • 14.72 Usunięcie funkcji przypisanych klawiszom funkcyjnym - LISP83
  • 14.73 Usunięcie funkcji przypisanych kombinacjom klawiszy z Alt - LISP84
  • 14.74 Usunięcie funkcji przypisanych kombinacjom klawiszy z Ctrl - LISP85

Rozdział 15. Rysowanie w 3D

 • Jak to zrobić...
  • 15.1 Jak obejrzeć obiekt "od tyłu"?
  • 15.2 Jak kreskować w 3D?
  • 15.3 Jak narysować przestrzenną polilinię?
  • 15.4 Jak utworzyć obiekt równoległy do bieżącego UCS (LUW)?
  • 15.5 Jak utworzyć blok 3D?
  • 15.6 Jak zmienić blok błędnie określony w UCS (LUW) na WCS (GUW)?
  • 15.7 Jak sterować wyświetlaniem krawędzi ścianek 3DFACE (3WPOW)?
  • 15.8 Jak zmienić blok użytkownika?
  • 15.9 Jak obejrzeć wnętrze obiektu?
  • 15.10 Jak pozostać w "widoku z góry" przy zmianie UCS (LUW)?
  • 15.11 Jak najlepiej zapisać UCS (LUW)?
  • 15.12 Jak utworzyć siatkę przestrzenną pomiędzy dwoma obiektami?
  • 15.13 Jak utworzyć siatkę przestrzenną określoną przez pojedynczy obiekt?
  • 15.14 Jak utworzyć siatkę przestrzenną przez obrót obiektu wokół osi?
  • 15.15 Jak utworzyć powierzchnię brzegową?
  • 15.16 Jak sterować widocznością krawędzi ścianek 3D?
  • 15.17 Jak określić gęstość tworzonej siatki?
  • 15.18 Jak zmienić gęstość istniejącej siatki?
  • 15.19 Jak utworzyć ściankę 3D o nieregularnym kształcie?
  • 15.20 Jak sterować widocznością krawędzi polipowierzchni?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 15.21 Modyfikacja obiektu 3D
  • 15.22 Alternatywny sposób modyfikacji obiektu 3D
  • 15.23 Spojrzenie na obiekt 3D z dowolnego punktu w przestrzeni
  • 15.24 Polipowierzchnię można rozbić
  • 15.25 Nie myl perspektywy z powiększeniem
  • 15.26 Jak uniknąć chowania obiektów
  • 15.27 Schowanie zasłoniętej warstwy
  • 15.28 Szybkie określenie grubości
  • 15.29 Trik ułatwiający tworzenie siatek przestrzennych
  • 15.30 Unikaj bezpośredniego stosowania komendy 3DMESH (3WSIATKA)
  • 15.31 W przestrzeni najlepiej jest rysować polilinie
  • 15.32 Jak rysować krawędzie niewidoczne linią przerywaną
  • 15.33 Kreskowanie w 3D
  • 15.34 Ograniczenia w drukowaniu obiektów 3D
  • 15.35 Zmiana koloru i warstwy ścianki
  • 15.36 PEDIT (EDPLIN) nie działa w odniesieniu do PFACE (PPOW)
  • 15.37 Szybki sposób cieniowania
 • AutoLISP
  • 15.38 Widok w przestrzeni - LISP86
  • 15.39 Kamera i cel "od tyłu" - LISP87
  • 15.40 Sterowanie widocznością krawędzi ścianek 3D - LISP88
  • 15.41 Znalezienie krawędzi ścianki 3D - LISP89
  • 15.42 Zapisanie bieżącego widoku i UCS (LUW) - LISP90
  • 15.43 Przywołanie poprzedniego widoku i UCS (LUW) - LISP91
  • 15.44 Bezpośrednie określenie grubości - LISP92
  • 15.45 Połączenie obiektów - LISP93

Rozdział 16. Różne zagadnienia

 • Jak to zrobić...
  • 16.1 Jak zmodyfikować rysunek prototypowy?
  • 16.2 Jak nie wczytywać rysunku prototypowego?
  • 16.3 Jak korzystać z innego rysunku prototypowego niż ACAD.DWG?
  • 16.4 Jak posortować pliki?
  • 16.5 Jak wydrukować zawartość katalogu na drukarce?
  • 16.6 Jak wydrukować zawartość okna tekstowego AutoCAD-a?
  • 16.7 Jak skopiować rysunek do edytora tekstów?
  • 16.8 Jak skopiować fragment okna tekstowego do edytora tekstów?
  • 16.9 Jak skopiować całe okno tekstowe do edytora tekstów?
  • 16.10 Jak wczytać warstwy, style napisów i bloki z rysunku prototypowego już po utworzeniu rysunku?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 16.11 Ukryte opcje konfiguracji
  • 16.12 Drukowanie w tle
  • 16.13 Uwaga na nazwy plików w sieci
  • 16.14 Pomyłka w konfiguracji
  • 16.15 Umieszczaj rysunki w różnych katalogach
  • 16.16 Uwaga na podobne nazwy plików
  • 16.17 Zapisuj plik pod inną nazwą
  • 16.18 Nie zapomnij o menu i czcionkach
  • 16.19 Nie zapomnij o tworzeniu kopii bezpieczeństwa
  • 16.20 Dysk twardy staje się "wolniejszy" z biegiem czasu
  • 16.21 Odzyskiwanie wolnego miejsca na dysku
  • 16.22 Korzystaj ze stylów wymiarowych
  • 16.23 Czasami drukarka jest lepsza niż ploter
  • 16.24 Uwaga na pliki rastrowe
 • AutoLISP
  • 16.25 Wstawianie definicji z rysunku prototypowego - LISP94

Część III: Dla zaawansowanych

Rozdział 17. Rysunek dla zaawansowanych

 • Jak to zrobić...
  • 17.1 Jak utworzyć nowy wzór kreskowania?
  • 17.2 Jak automatycznie dopasować skalę kreskowania?
  • 17.3 Jak szybko narysować rzut pomieszczenia?
  • 17.4 Jak utworzyć licznik i zapisywać go w rysunku?
  • 17.5 Digitizer w 3D?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 17.6 Ścieżka dostępu
  • 17.7 Napis wewnątrz zakreskowanego obiektu
  • 17.8 Wzór kreskowania użytkownika
  • 17.9 Rozmieszczenie obiektów wzdłuż szablonu
  • 17.10 Rozmieszczenie bloków w określonej odległości od polilinii
  • 17.11 Jak wygładzić fragment polilinii
  • 17.12 Ostrożnie z wyborem typu linii
  • 17.13 Najlepszy sposób szkicowania
 • AutoLISP
  • 17.14 Skala kreskowania - LISP95
  • 17.15 Szybkie rysowanie prostokątów - LISP96
  • 17.16 Licznik - LISP97
  • 17.17 Ścieżka dostępu - LISP98

Rozdział 18. Modyfikacje dla zaawansowanych

 • Jak to zrobić...
  • 18.1 Jak wybrać tylko określone obiekty?
  • 18.2 Jak rozbić odbity blok?
  • 18.3 Jak rozbić odbicie lustrzane bloku?
  • 18.4 Jak rozdzielić okrąg na dwa łuki?
  • 18.5 Jak połączyć dwa rozdzielone łuki w jeden okrąg?
  • 18.6 Jak uciąć kilka obiektów naraz?
  • 18.7 Jak wybrać kilka uchwytów bazowych?
  • 18.8 Jak zamienić splajn na polilinię?
  • 18.9 Jak wykonać zaokrąglenie tak by tylko jeden odcinek został ucięty?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 18.10 Lepszy sposób usuwania obiektów
  • 18.11 Zawsze zaznaczaj stan rysunku
  • 18.12 Szkicowanie
  • 18.13 Dziwne rezultaty tworzenia tablicy kołowej
  • 18.14 Kiedy najlepiej stosować BREAK (PRZERWIJ), TRIM (UTNIJ) i FILLET (ZAOKRĄGL)
  • 18.15 Niebezpieczeństwo komendy CHANGE (ZMIEŃ)
  • 18.16 Rysowanie polilinii liniami nieciągłymi
 • AutoLISP
  • 18.17 Filtrowanie obiektów - LISP99
  • 18.18 Odbicie lustrzane bloku - LISP100
  • 18.19 Rozbicie odbitego bloku - LISP101
  • 18.20 Rozdzielenie okręgu na dwa łuki - LISP102
  • 18.21 Połączenie dwóch łuków w okrąg - LISP103
  • 18.22 Zaznaczenie stanu rysunku - LISP104

Rozdział 19. Oglądanie rysunku dla zaawansowanych

 • Jak to zrobić...
  • 19.1 Jak przeprogramować digitizer lub mysz?
  • 19.2 Jak dołączyć pozycję do menu bocznego?
  • 19.3 Jak powiązać ze sobą kilka podmenu?
  • 19.4 Jak zmienić menu górne?
  • 19.5 Jak dodać pozycje do menu stołu graficznego?
  • 19.6 Jak utworzyć własne menu obrazkowe?
  • 19.7 Jak dodać napis do menu obrazkowego?
  • 19.8 Jak określić kolor światła?
  • 19.9 Jak określić położenie światła?
  • 19.10 Jak sterować wiązką światła stożkowego?
  • 19.11 Jak określić kąt padania światła słonecznego?
  • 19.12 Jak dobrać jakość renderingu?
  • 19.13 Jak określić najlepszy algorytm renderingu?
  • 19.14 Jak wczytywać i zapisywać rysunki w formacie 3D Studio?
  • 19.15 Jak przypisać obiektom materiał?
  • 19.16 Jak zdefiniować własny materiał?
  • 19.17 Jak utworzyć bibliotekę materiałów?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 19.18 Ostrożnie z EDLIN-em
  • 19.19 Zacznij menu od ^C^C
  • 19.20 Nie wszystkie widoki są takie same
  • 19.21 Siatka węzłów
  • 19.22 Polilinie są regenerowane szybciej
  • 19.23 Nie zmniejszaj za bardzo dokładności wyświetlania
  • 19.24 Szybkie powiększanie za pomocą widoków
  • 19.25 Stosuj mniejszy celownik
  • 19.26 Rozmieszczaj światła z pomocą linii konstrukcyjnych
 • AutoLISP
  • 19.27 Ukrywanie obiektów - LISP105
  • 19.28 Odświeżanie wybranych obiektów - LISP106
  • 19.29 Ustawianie standardu siatki węzłów - LISP107
  • 19.30 Siatka węzłów w jednostkach dziesiętnych - LISP108
  • 19.31 Siatka węzłów w jednostkach angielskich - LISP109
  • 19.32 Ustawienie szybkiego powiększania - LISP110
  • 19.33 Szybkie powiększanie - LISP111
  • 19.34 Włączanie i wyłączanie siatki widoków - LISP112

Rozdział 20. Warstwy, bloki i atrybuty dla zaawansowanych

 • Jak to zrobić...
  • 20.1 Jak utworzyć własny typ linii?
  • 20.2 Jak zmienić typ linii?
  • 20.3 Jak usunąć typ linii?
  • 20.4 Jak korzystać z czcionek typu True Type oferowanych przez AutoCAD-a?
  • 20.5 Jak wstawiać bloki 3D?
  • 20.6 Jak umieścić kilka rysunków 3D na tej samej kartce papieru?
  • 20.7 Jak utworzyć plik formatujący do eksportu atrybutów?
  • 20.8 Jak umieścić atrybut w pliku?
  • 20.9 Jak eksportować tylko niektóre bloki?
  • 20.10 Jak zmienić separatory?
  • 20.11 Jak przenieść wybrane informacje z rysunku do arkusza kalkulacyjnego?
  • 20.12 Jak znaleźć pole powierzchni wyznaczone przez splajny?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 20.13 Biblioteki bloków
  • 20.14 Ratowanie uszkodzonego rysunku
  • 20.15 Ustawienie napisu atrybutu
  • 20.16 Nie zapomnij wyłączyć wyświetlania atrybutów
  • 20.17 Nie zaśmiecaj rysunku zbędnymi blokami
 • AutoLISP
  • 20.18 Usunięcie wszystkich obiektów na warstwie - LISP113
  • 20.19 Wielokrotne wstawianie bloku - LISP114
  • 20.20 Tablica bloków - LISP115
  • 20.21 Lista warstw zamrożonych i wyłączonych - LISP116
  • 20.22 Wydruk warstw zamrożonych i wyłączonych - LISP117

Rozdział 21. Napisy dla zaawansowanych

 • Jak to zrobić...
  • 21.1 Jak umieścić napis wzdłuż łuku?
  • 21.2 Jak wczytać i zapisać tekst w pliku ASCII?
  • 21.3 Jaka jest długość łuku?
  • 21.4 Jak wpisać tekst bezpośrednio pod innym wprowadzonym tekstem?
  • 21.5 Jak wskazać nowe położenie napisu w komendzie DTEXT (DTEKST)?
 • Kilka ciekawych pomysłów...
  • 21.6 Wyłącz DIMSHO
  • 21.7 Nowe sposoby zmiany napisu wymiarowego
  • 21.8 Wymiarowanie w 3D
  • 21.9 Zwymiaruj odcinek za pomocą ENTER
 • AutoLISP
  • 21.10